Stocks-K-Kellanova

K Kellanova

53.49 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Kellanova giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
18.32B
Phạm vi trong ngày
53.02
-
54.61
Phạm vi 52 tuần
47.55
-
72.18
Khối lượng (3 tháng)
2.78M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
19.4
Doanh thu
15.21B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Nắm giữ
Mục tiêu giá
59.43

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
54
Trung bình
Ngành 
Trung bình 55 
62
Môi trường
43
Xã hội
56
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh