Stocks-KBC.BR-KBC Groep

KBC.BR KBC Groep

60.62 0 (0%)
Giao dịch

KBC Groep giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
25.12B
Phạm vi trong ngày
59.45
-
60.57
Phạm vi 52 tuần
48.82
-
71.83
Khối lượng (3 tháng)
619.5K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
7.55
Doanh thu
22.31B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
53
Trung bình
Ngành 
Trung bình 47 
71
Môi trường
62
Xã hội
38
Quản trị

Mọi người cũng đã mua