StocksKBR IncKBR

KBR

KBR Inc

49.11 0.72 (1.49%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
49.09
B
49.20

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó49.11
Trong Ngày 47.84 - 49.28
Trong 52 Tuần 36.66 - 56.71
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.79M
Lợi nhuận trong 1 năm30.37%
Beta1.4011
Vốn hóa thị trường6.72B
Hệ số P/E431.09
Doanh thu7.59B
EPS-0.7194
Cổ tức (Lợi suất)0.46 (0.94%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/01/202231/03/202213/06/202245.0047.5050.0052.5055.0057.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Information Technology Services
Tổng Giám đốc Điều hành Stuart J. B. Bradie, MBA
Nhân viên 28,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của KBR Inc increased tính đến 27.26% và có tổng là 7.34B. Thu nhập ròng increased tính đến 150.98% đến 26.00M. Tài sản ròng increased tính đến 5.72% đến 1.70B và EPS increased từ -0.51 đến 0.12.
KBR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
10.99%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.74%
Biên Hoạt động
5.57%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.86%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
1.54B
1.84B
2.5B
1.71B
Lợi nhuận Gộp
207M
193M
238M
196M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
104M
102M
128M
89M
Thu nhập Ròng
-149M
58M
69M
-70M