StocksKyndryl Holdings IncKD

KD

Kyndryl Holdings Inc

11.88 -0.69 (-5.49%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
11.86
B
11.92

KD Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký