StocksKKR & Co LPKKR

KKR

KKR & Co LP

48.86 0.40 (0.82%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
48.86
B
49.05

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó48.47
Trong Ngày 48.20 - 49.88
Trong 52 Tuần 44.22 - 83.55
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.64M
Lợi nhuận trong 1 năm-19.00%
Beta1.3308
Vốn hóa thị trường28.78B
Hệ số P/E10.68
Doanh thu14.36B
EPS4.5472
Cổ tức (Lợi suất)0.5 (1.02%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Investment Managers
Tổng Giám đốc Điều hành Joseph Yong Bum Bae; Scott Charles Nuttall
Nhân viên 3,238

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của KKR & Co LP decreased tính đến 83.90% và có tổng là 602.23M. Thu nhập ròng increased tính đến 32.00% đến 1.10B. Tài sản ròng decreased tính đến 1.45% đến 57.30B và EPS decreased từ 0.82 đến -0.12.
KKR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
62.83%
Biên Lợi nhuận Ròng
35.81%
Biên Hoạt động
61.30%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.00%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
6.36B
5.19B
3.74B
602.23M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
4.26B
3.28B
835.29M
1.1B