Stocks-KNIN.ZU-Kuehne & Nagel International AG

KNIN.ZU Kuehne & Nagel International AG

257.91 -4.70 (-1.79%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng CHF Thị trường mở
Đầu tư
Đầu tư

Hiệu suất

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
31.44B
Phạm vi trong ngày
255.12
-
261.51
Phạm vi 52 tuần
196.85
-
284.94
Khối lượng (3 tháng)
170.79K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
11.85
Doanh thu
39.4B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
69
Rất cao
Ngành 
Trung bình 54 
71
Môi trường
56
Xã hội
74
Quản trị

Mọi người cũng đã mua