Stocks-KRN.DE-Krones AG

KRN.DE Krones AG

105.40 1.40 (1.35%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó105.40
Trong Ngày 103.64 - 105.24
Trong 52 Tuần 67.39 - 111.03
Khối lượng Trung bình (3 tháng)29.16K
Lợi nhuận trong 1 năm20.13%
Beta-0.0777
Vốn hóa thị trường3.33B
Hệ số P/E18.2
Doanh thu4.04B
EPS5.7977
Cổ tức (Lợi suất)1.4 (1.33%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.716/08/202227/10/202210/01/202380.0085.0090.0095.00100.00105.00110.00115.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Industrial Machinery
Tổng Giám đốc Điều hành Christoph Klenk
Nhân viên 16,303

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Krones AG increased tính đến 9.38% và có tổng là 3.63B. Thu nhập ròng increased tính đến 277.52% đến 141.40M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -2.52 đến N/A.
KRN.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
18.06%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.15%
Biên Hoạt động
5.61%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.75%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
991.5M
987.2M
997.6M
1.06B
Lợi nhuận Gộp
N/A
177M
183.7M
195.7M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
53.9M
54.2M
N/A
Thu nhập Ròng
54.8M
40.1M
43.1M
45.1M