Stocks-LAND.ZU-Landis+Gyr Group AG

LAND.ZU Landis+Gyr Group AG

66.05 0 (0%)
Giao dịch

Landis+Gyr Group AG giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
1.91B
Phạm vi trong ngày
65.55
-
66.85
Phạm vi 52 tuần
59.96
-
84.42
Khối lượng (3 tháng)
82.55K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
33.07
Doanh thu
1.76B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
60
Cao
Ngành 
Trung bình 55 
57
Môi trường
68
Xã hội
56
Quản trị

Mọi người cũng đã mua