Stocks-LEG.DE-LEG Immobilien AG

LEG.DE LEG Immobilien AG

70.22 0 (0%)
Giao dịch

LEG Immobilien AG giá

0% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
5.2B
Phạm vi trong ngày
69.76
-
71.91
Phạm vi 52 tuần
45.92
-
79.96
Khối lượng (3 tháng)
181.71K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-2.71
Doanh thu
1.27B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

11
T3
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
49
Trung bình
Ngành 
Trung bình 51 
53
Môi trường
61
Xã hội
41
Quản trị

Mọi người cũng đã mua