StocksLevi Strauss & Co. LEVI

LEVI

Levi Strauss & Co.

19.45 0.20 (1.04%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
19.45
B
19.50
Bài viết đã Ghim
Đã chỉnh sửa
eToroInvestment
🔔 𝗚𝗼𝗼𝗱 𝗠𝗼𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲 🔔 𝙒𝙝𝙖𝙩'𝙨 𝙃𝙖𝙥𝙥𝙚𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙞𝙣 𝙏𝙝𝙚 𝙈𝙖𝙧𝙠𝙚𝙩𝙨? 🔹After a strong session yesterday with the $SPX500 closing its third straight day of gains, the markets are looking set to trade higher in both the US and Europe. However, tread carefully as recession... Xem thêm Dịch
Thích Bình luậnChia sẻ
Xem thêm bình luận2 trên 7