StocksLevi Strauss & Co. LEVI

LEVI

Levi Strauss & Co.

22.25 -0.85 (-3.68%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
22.22
B
22.33

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó22.25
Trong Ngày22.10 - 22.88
Trong 52 Tuần19.22 - 30.77
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.36M
Lợi nhuận trong 1 năm5.51%
Beta1.0624
Vốn hóa thị trường8.95B
Hệ số P/E20.05
Doanh thu5.47B
EPS1.1097
Cổ tức (Lợi suất)0.23 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Apparel Or Footwear
Tổng Giám đốc Điều hành Charles Victor Bergh
Nhân viên 14,800

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/11/2020: Doanh thu của Levi Strauss & Co. decreased tính đến 22.82% và có tổng là 4.45B. Thu nhập ròng decreased tính đến 132.19% đến -127.14M. Tài sản ròng decreased tính đến 17.31% đến 1.30B và EPS decreased từ 0.97 đến -0.32.
LEVI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
57.51%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.70%
Biên Hoạt động
11.60%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.25%
11/20
02/21
05/21
08/21
Tổng Doanh thu
1.38B
1.3B
1.28B
1.5B
Lợi nhuận Gộp
753.83M
754.71M
766.62M
868.18M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
108.98M
175M
140.19M
209.82M
Thu nhập Ròng
56.67M
142.5M
64.72M
193.33M