StocksDeutsche Lufthansa AktiengesellschaftLHA.DE

LHA.DE

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

6.68 0.12 (1.83%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường mở
Giao dịch
S
6.68
B
6.70

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó6.69
Trong Ngày6.44 - 6.77
Trong 52 Tuần5.31 - 12.94
Khối lượng Trung bình (3 tháng)12.51M
Lợi nhuận trong 1 năm-30.63%
Beta0.173
Vốn hóa thị trường7.84B
Hệ số P/E3.99
Doanh thu13.57B
EPS-3.6379
Cổ tức (Lợi suất)0.8 (11.96%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202122/10/202106/01/20226.007.008.009.0010.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Airlines
Tổng Giám đốc Điều hành Carsten Spohr
Nhân viên 110,065

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft decreased tính đến 62.69% và có tổng là 13.59B. Thu nhập ròng decreased tính đến 643.45% đến -6.77B. Tài sản ròng decreased tính đến 86.48% đến 1.39B và EPS decreased từ 2.55 đến -12.51.
LHA.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
-16.71%
Biên Lợi nhuận Ròng
-8.37%
Biên Hoạt động
-24.83%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-3.13%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
2.59B
2.56B
3.21B
5.21B
Lợi nhuận Gộp
-1.15B
-784M
-632M
300M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-1.29B
-1.09B
-939M
-46M
Thu nhập Ròng
-1.17B
-1.05B
-759M
-74M