StocksHerbalife Nutrition Ltd.LILA

LILA

Herbalife Nutrition Ltd.

7.84 -0.25 (-3.09%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
7.84
B
7.88

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó8.09
Trong Ngày 7.78 - 7.99
Trong 52 Tuần 6.75 - 14.77
Khối lượng Trung bình (3 tháng)225.48K
Lợi nhuận trong 1 năm-40.30%
Beta1.4384
Vốn hóa thị trường1.79B
Hệ số P/E17.31
Doanh thu4.91B
EPS-4.0212
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/03/202218/05/202229/07/20227.008.009.0010.0011.0012.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Major Telecommunications
Tổng Giám đốc Điều hành Balan Nair, MBA
Nhân viên 11,900

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Liberty Latin America Ltd. increased tính đến 27.48% và có tổng là 4.80B. Thu nhập ròng increased tính đến 39.41% đến -490.10M. Tài sản ròng decreased tính đến 15.40% đến 2.91B và EPS increased từ -3.51 đến -1.89.
LILA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
50.06%
Biên Lợi nhuận Ròng
-12.07%
Biên Hoạt động
15.68%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-4.69%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
1.19B
1.28B
1.22B
1.22B
Lợi nhuận Gộp
562.5M
648.6M
619.8M
625.9M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
147.1M
220M
192.9M
209.3M
Thu nhập Ròng
74M
-654.5M
93.2M
-506.6M