ETF-LIT-Global X Lithium & Battery Tech ETF

LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

Global X Lithium & Battery Tech ETF giá

0% Tuần qua
Trước đó Đóng
-
Phạm vi trong ngày
41.15
-
41.78
Phạm vi 52 tuần
39.16
-
69.40
Lợi nhuận 1 năm
-38.57%
Thảo luận Hàng đầu