StocksLloyd's Banking Group PLCLLOY.L

LLOY.L

Lloyd's Banking Group PLC

45.7788 0.1499 (0.33%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
45.7788
B
45.9013

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó45.7788
Trong Ngày 45.3541 - 45.9286
Trong 52 Tuần 38.0700 - 55.9000
Khối lượng Trung bình (3 tháng)145.34M
Lợi nhuận trong 1 năm-0.93%
Beta0.1938
Vốn hóa thị trường31.27B
Hệ số P/E7.46
Doanh thu41.28B
EPS0.0612
Cổ tức (Lợi suất)0.0321 (7.01%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.702/03/202216/05/202226/07/202242.500045.000047.500050.000052.5000
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Major Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Charlie Nunn, MBA
Nhân viên 57,955

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Lloyd's Banking Group PLC decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 484.15% đến 5.46B. Tài sản ròng increased tính đến 8.59% đến 47.25B và EPS increased từ 0.01 đến 0.08.
LLOY.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
8.62%
Biên Hoạt động
16.15%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.23%
03/17
06/17
09/17
12/17
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
811M
670M
1.39B
362M