StocksLincoln National CorpLNC

LNC

Lincoln National Corp

48.98 3.03 (6.59%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
48.91
B
49.03

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó48.98
Trong Ngày 46.18 - 49.02
Trong 52 Tuần 45.20 - 77.48
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.48M
Lợi nhuận trong 1 năm-22.39%
Beta2.0372
Vốn hóa thị trường8.42B
Hệ số P/E7.16
Doanh thu19.33B
EPS6.8441
Cổ tức (Lợi suất)1.77 (3.61%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/01/202224/03/202206/06/202250.0055.0060.0065.0070.0075.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Life Or Health Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Ellen Gail Cooper, CFA
Nhân viên 10,848

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Lincoln National Corp increased tính đến 1.80% và có tổng là 4.69B. Thu nhập ròng decreased tính đến 52.73% đến 104.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 1.20 đến N/A.
LNC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
7.99%
Biên Hoạt động
8.70%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.57%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
4.85B
5.24B
4.6B
4.69B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
642M
318M
220M
104M