StocksLincoln National CorpLNC

LNC

Lincoln National Corp

70.45 1.65 (2.40%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
70.42
B
70.59

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó70.45
Trong Ngày67.48 - 70.68
Trong 52 Tuần29.35 - 71.14
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.51M
Lợi nhuận trong 1 năm114.89%
Beta2.0605
Vốn hóa Thị trường13.41B
Hệ số P/E20.38
Doanh thu17.54B
EPS3.4576
Cổ tức (Lợi suất)1.64 (2.38%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Life Or Health Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Dennis R. Glass, MBA
Nhân viên 10,966

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2021, doanh thu của Lincoln National Corp increased tính đến 9.89% và có tổng là 4.53B. Thu nhập ròng increased tính đến 57.34% đến 225.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 13.68% đến 19.59B và EPS increased từ 0.74 đến 1.17.
LNC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
8.30%
Biên Hoạt động
5.25%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.72%
06/20
09/20
12/20
03/21
Tổng Doanh thu
3.52B
5.36B
4.13B
4.53B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
-94M
398M
143M
225M