StocksLogitech International S.A.LOGI

LOGI

Logitech International S.A.

81.77 4.00 (5.14%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
81.77
B
81.99

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó77.78
Trong Ngày80.65 - 82.54
Trong 52 Tuần71.02 - 138.79
Khối lượng Trung bình (3 tháng)924.51K
Lợi nhuận trong 1 năm-20.24%
Beta0.7634
Vốn hóa thị trường13.05B
Hệ số P/E17.5
Doanh thu5.79B
EPS4.4453
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/08/202125/10/202106/01/202275.0080.0085.0090.0095.00100.00105.00110.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Computer Peripherals
Tổng Giám đốc Điều hành Bracken P. Darrell, MBA
Nhân viên 9,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2021: Doanh thu của Logitech International S.A. increased tính đến 76.50% và có tổng là 5.25B. Thu nhập ròng increased tính đến 110.63% đến 947.26M. Tài sản ròng increased tính đến 51.87% đến 2.26B và EPS increased từ 2.66 đến 5.51.
LOGI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
42.53%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.96%
Biên Hoạt động
16.34%
Lợi nhuận trên Đầu tư
27.42%
03/21
06/21
09/21
12/21
Tổng Doanh thu
1.54B
1.31B
1.31B
1.63B
Lợi nhuận Gộp
706.09M
563.71M
537.06M
654.35M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
295.08M
201.61M
178.5M
270.4M
Thu nhập Ròng
225.75M
186.84M
139.46M
210.01M