StocksLogitech International SALOGN.ZU

LOGN.ZU

Logitech International SA

46.00 1.23 (2.75%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng CHF Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
46.00
B
46.17

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó46.00
Trong Ngày 44.54 - 46.14
Trong 52 Tuần 43.55 - 85.10
Khối lượng Trung bình (3 tháng)863.11K
Lợi nhuận trong 1 năm-43.54%
Beta0.0756
Vốn hóa thị trường7.54B
Hệ số P/E14.99
Doanh thu4.96B
EPS3.0662
Cổ tức (Lợi suất)0.6678 (1.45%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/04/202205/07/202213/09/202245.0050.0055.0060.0065.0070.0075.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Computer Peripherals
Tổng Giám đốc Điều hành Bracken P. Darrell, MBA
Nhân viên 8,200

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022: Doanh thu của Logitech International SA increased tính đến 3.83% và có tổng là 5.04B. Thu nhập ròng decreased tính đến 32.30% đến 592.06M. Tài sản ròng increased tính đến 3.70% đến 2.21B và EPS decreased từ 5.09 đến 3.47.
LOGN.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
39.23%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.45%
Biên Hoạt động
12.92%
Lợi nhuận trên Đầu tư
27.90%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
1.2B
1.51B
1.14B
1.12B
Lợi nhuận Gộp
493.14M
603.23M
453.56M
440.37M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
163.9M
N/A
119.33M
111.46M
Thu nhập Ròng
128.05M
193.6M
99.97M
97.33M