StocksThe Lovesac CompanyLOVE

LOVE

The Lovesac Company

47.18 -1.04 (-2.16%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
47.02
B
47.27

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó47.18
Trong Ngày46.17 - 49.46
Trong 52 Tuần44.97 - 95.51
Khối lượng Trung bình (3 tháng)384.31K
Lợi nhuận trong 1 năm-14.94%
Beta1.6324
Vốn hóa thị trường729.24M
Hệ số P/E21.98
Doanh thu431.72M
EPS2.1937
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Shawn David Nelson
Nhân viên 785

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2021: Doanh thu của The Lovesac Company increased tính đến 37.43% và có tổng là 320.74M. Thu nhập ròng increased tính đến 196.86% đến 14.73M. Tài sản ròng increased tính đến 19.74% đến 107.95M và EPS increased từ -1.07 đến 0.96.
LOVE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
53.63%
Biên Lợi nhuận Ròng
-4.07%
Biên Hoạt động
8.47%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-20.55%
01/21
04/21
07/21
10/21
Tổng Doanh thu
129.68M
82.92M
102.45M
116.68M
Lợi nhuận Gộp
73.55M
43.66M
57.43M
56.89M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
21.76M
2.26M
9.56M
2.97M
Thu nhập Ròng
21.7M
2.06M
8.45M
2.75M