Stocks-LOW-Lowe's Companies Inc

LOW Lowe's Companies Inc

222.26 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Lowe's Companies Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
127.82B
Phạm vi trong ngày
218.71
-
221.95
Phạm vi 52 tuần
181.55
-
236.73
Khối lượng (3 tháng)
2.95M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
17.13
Doanh thu
90.22B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

27
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1 2024
Trước khi thị trường mở cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
233.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
61
Rất cao
Ngành 
Trung bình 55 
66
Môi trường
52
Xã hội
68
Quản trị