StocksLowe's Companies IncLOW

LOW

Lowe's Companies Inc

177.36 2.69 (1.54%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
177.06
B
177.56

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó177.36
Trong Ngày 174.34 - 178.37
Trong 52 Tuần 169.86 - 262.78
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.4M
Lợi nhuận trong 1 năm-8.98%
Beta1.1465
Vốn hóa thị trường116.86B
Hệ số P/E14.9
Doanh thu95.49B
EPS12.2731
Cổ tức (Lợi suất)3.45 (1.95%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/01/202231/03/202213/06/2022180.00200.00220.00240.00260.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Home Improvement Chains
Tổng Giám đốc Điều hành Marvin R. Ellison, MBA
Nhân viên 340,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của Lowe's Companies Inc increased tính đến 7.43% và có tổng là 96.25B. Thu nhập ròng increased tính đến 44.71% đến 8.41B. Tài sản ròng decreased tính đến 435.14% đến -4.82B và EPS increased từ 7.75 đến 12.03.
LOW- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
31.69%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.88%
Biên Hoạt động
12.72%
Lợi nhuận trên Đầu tư
21.29%
07/21
10/21
01/22
04/22
Tổng Doanh thu
27.57B
22.92B
21.34B
23.66B
Lợi nhuận Gộp
8.9B
7.16B
6.59B
7.61B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
2.79B
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
3.02B
1.89B
1.2B
2.33B