ETF-LQDE.L-iShares $ Corporate Bond UCITS ETF

LQDE.L iShares $ Corporate Bond UCITS ETF

105.27 -1.06 (-1.00%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó105.27
Trong Ngày 104.06 - 106.27
Trong 52 Tuần 92.80 - 120.07
Lợi nhuận trong 1 năm-12.15%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC