StocksLightspeed Commerce IncLSPD

LSPD

Lightspeed Commerce Inc

27.16 -1.93 (-6.63%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
27.12
B
27.21

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó27.16
Trong Ngày27.07 - 29.81
Trong 52 Tuần25.98 - 130.02
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.63M
Lợi nhuận trong 1 năm-59.98%
Beta1.7972
Vốn hóa thị trường4.31B
Hệ số P/E
Doanh thu389.14M
EPS-1.5314
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/08/202126/10/202107/01/202240.0060.0080.00100.00120.00140.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Dax Dasilva
Nhân viên 1,800

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2021: Doanh thu của Lightspeed Commerce Inc increased tính đến 83.80% và có tổng là 221.73M. Thu nhập ròng decreased tính đến 132.16% đến -124.28M. Tài sản ròng increased tính đến 462.07% đến 1.93B và EPS decreased từ -0.62 đến -1.18.
LSPD- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
33.05%
Biên Lợi nhuận Ròng
-128.59%
Biên Hoạt động
-51.48%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1,107.59%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
57.61M
82.4M
115.92M
133.22M
Lợi nhuận Gộp
23.58M
27.86M
38.07M
39.12M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-41.81M
-44.07M
-48.7M
-65.75M
Thu nhập Ròng
-42.65M
-42.05M
-49.34M
-59.09M