Stocks-LTC.US-LTC Properties Inc.

LTC.US LTC Properties Inc.

39.74 0.70 (1.79%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó39.74
Trong Ngày 38.71 - 39.92
Trong 52 Tuần 32.13 - 45.43
Khối lượng Trung bình (3 tháng)248.5K
Lợi nhuận trong 1 năm18.86%
Beta1.0347
Vốn hóa thị trường1.61B
Hệ số P/E16.73
Doanh thu167.9M
EPS2.3752
Cổ tức (Lợi suất)2.28 (5.74%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành Wendy L. Simpson
Nhân viên 25

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của LTC Properties Inc. decreased tính đến 1.92% và có tổng là 156.69M. Thu nhập ròng decreased tính đến 41.46% đến 55.77M. Tài sản ròng decreased tính đến 3.95% đến 745.13M và EPS decreased từ 2.42 đến 1.41.
LTC.US- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
90.03%
Biên Lợi nhuận Ròng
54.37%
Biên Hoạt động
74.10%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.81%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
39.66M
41.18M
43.23M
43.82M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
22.27M
23.81M
63.74M
13.26M