StocksLumen Technologies IncLUMN

LUMN

Lumen Technologies Inc

12.25 0.22 (1.83%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
12.22
B
12.27

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó12.25
Trong Ngày11.80 - 12.25
Trong 52 Tuần11.08 - 16.57
Khối lượng Trung bình (3 tháng)11.74M
Lợi nhuận trong 1 năm7.27%
Beta0.9384
Vốn hóa thị trường12.54B
Hệ số P/E10.55
Doanh thu19.97B
EPS-0.7117
Cổ tức (Lợi suất)1 (8.16%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202122/10/202104/01/202211.5012.0012.5013.0013.5014.0014.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Specialty Telecommunications
Tổng Giám đốc Điều hành Jeffrey K. Storey
Nhân viên 39,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Lumen Technologies Inc decreased tính đến 7.54% và có tổng là 20.71B. Thu nhập ròng increased tính đến 76.62% đến -1.23B. Tài sản ròng decreased tính đến 17.13% đến 11.16B và EPS increased từ -4.92 đến -1.14.
LUMN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
34.48%
Biên Lợi nhuận Ròng
-7.51%
Biên Hoạt động
19.82%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-3.74%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
5.13B
5.03B
4.92B
4.89B
Lợi nhuận Gộp
1.7B
1.71B
1.77B
1.75B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
833M
987M
1.01B
1.13B
Thu nhập Ròng
-2.29B
475M
506M
544M