StocksLyft Inc.LYFT

LYFT

Lyft Inc.

35.11 -1.68 (-4.57%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
35.11
B
35.23

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó36.80
Trong Ngày34.43 - 36.23
Trong 52 Tuần34.43 - 68.19
Khối lượng Trung bình (3 tháng)6.37M
Lợi nhuận trong 1 năm-24.10%
Beta1.4581
Vốn hóa thị trường12.54B
Hệ số P/E
Doanh thu2.81B
EPS-3.7108
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202122/10/202104/01/202240.0045.0050.0055.0060.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Logan D. Green
Nhân viên 4,675

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Lyft Inc. decreased tính đến 34.60% và có tổng là 2.36B. Thu nhập ròng increased tính đến 32.64% đến -1.75B. Tài sản ròng decreased tính đến 41.27% đến 1.68B và EPS increased từ -11.44 đến -5.62.
LYFT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
32.13%
Biên Lợi nhuận Ròng
-63.32%
Biên Hoạt động
-45.77%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-54.46%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
569.88M
608.96M
765.03M
864.41M
Lợi nhuận Gộp
79.32M
107.99M
324.37M
390.69M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-452.03M
-416.44M
-240.12M
-176.86M
Thu nhập Ròng
-458.16M
-427.34M
-251.92M
-71.54M