Stocks-MAA-Mid-America Apartment Communities Inc.

MAA Mid-America Apartment Communities Inc.

158.90 -0.50 (-0.31%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó159.40
Trong Ngày 158.50 - 159.77
Trong 52 Tuần 140.38 - 231.28
Khối lượng Trung bình (3 tháng)737.91K
Lợi nhuận trong 1 năm-23.81%
Beta0.9081
Vốn hóa thị trường18.41B
Hệ số P/E29.45
Doanh thu1.96B
EPS5.413
Cổ tức (Lợi suất)4.45 (2.80%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/06/202207/09/202216/11/2022150.00160.00170.00180.00190.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành H. Eric Bolton, Jr., MBA
Nhân viên 2,429

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Mid-America Apartment Communities Inc. increased tính đến 6.03% và có tổng là 1.78B. Thu nhập ròng increased tính đến 108.85% đến 550.70M. Tài sản ròng increased tính đến 1.57% đến 6.18B và EPS increased từ 2.19 đến 4.61.
MAA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
32.83%
Biên Lợi nhuận Ròng
20.46%
Biên Hoạt động
30.78%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.27%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
463.58M
476.08M
495.04M
520.78M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
190.92M
113.58M
216.41M
125.7M