Stocks-MAERSKB.CO-A P Moller Maersk

MAERSKB.CO A P Moller Maersk

15980.00 -110.00 (-0.68%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng DKK Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó15980.00
Trong Ngày 15641.50 - 15985.99
Trong 52 Tuần 13165.22 - 23918.45
Khối lượng Trung bình (3 tháng)25.47K
Lợi nhuận trong 1 năm-27.95%
Beta0.9476
Vốn hóa thị trường284.27B
Hệ số P/E1.4
Doanh thu567.95B
EPS11386.1164
Cổ tức (Lợi suất)2500 (15.64%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.723/08/202203/11/202217/01/202314000.0016000.0018000.0020000.0022000.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Marine Shipping
Tổng Giám đốc Điều hành Vincent Clerc, MBA
Nhân viên

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của A P Moller Maersk increased tính đến 109.56% và có tổng là 544.65B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 949.37 đến N/A.
MAERSKB.CO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
4.58%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.95%
Biên Hoạt động
39.11%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.27%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
120.42B
127.95B
151.34B
168.24B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
50.25B
62.28B
N/A
Thu nhập Ròng
39.75B
45.15B
60.26B
65.85B