Stocks-MAN-ManpowerGroup Inc

MAN ManpowerGroup Inc

86.49 -0.12 (-0.14%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó86.49
Trong Ngày 85.95 - 87.26
Trong 52 Tuần 63.86 - 115.40
Khối lượng Trung bình (3 tháng)417.5K
Lợi nhuận trong 1 năm-7.64%
Beta1.0128
Vốn hóa thị trường4.37B
Hệ số P/E10.65
Doanh thu20.4B
EPS8.1203
Cổ tức (Lợi suất)2.62 (3.03%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.728/06/202209/09/202218/11/202265.0070.0075.0080.0085.0090.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Personnel Services
Tổng Giám đốc Điều hành Jonas Prising, MBA
Nhân viên 30,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của ManpowerGroup Inc increased tính đến 15.13% và có tổng là 20.72B. Thu nhập ròng increased tính đến 1,506.72% đến 382.40M. Tài sản ròng increased tính đến 3.18% đến 2.53B và EPS increased từ 0.41 đến 6.91.
MAN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
17.76%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.87%
Biên Hoạt động
3.26%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.08%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
5.38B
5.14B
5.07B
4.8B
Lợi nhuận Gộp
936.6M
897.1M
930.6M
887.6M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
166.6M
138.7M
180.7M
161.5M
Thu nhập Ròng
111.1M
91.6M
122.2M
111.3M