Stocks-MANU-Manchester United

MANU Manchester United

19.68 0.04 (0.20%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Manchester United giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
3.2B
Phạm vi trong ngày
19.47
-
19.69
Phạm vi 52 tuần
16.97
-
27.26
Khối lượng (3 tháng)
1.09M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-93.85
Doanh thu
781.28M
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
53
Trung bình
Ngành 
Trung bình 48 
60
Môi trường
57
Xã hội
49
Quản trị