StocksMapfreMAP.MC

MAP.MC

Mapfre

1.7785 0.0040 (0.23%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
1.7744
B
1.7786

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1.7785
Trong Ngày1.7579 - 1.7814
Trong 52 Tuần1.2289 - 1.9263
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.06M
Lợi nhuận trong 1 năm4.65%
Beta-0.1261
Vốn hóa Thị trường5.42B
Hệ số P/E10.6
Doanh thu18.42B
EPS0.1677
Cổ tức (Lợi suất)12.5409 (709.97%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Multi Line Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Antonio Huertas Mejías
Nhân viên 34,324

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 30/9/2020, doanh thu của Mapfre decreased tính đến 5.81% và có tổng là 4.37B. Thu nhập ròng increased tính đến 15.54% đến 244.55M. Tài sản ròng increased tính đến 0.49% đến 9.59B và EPS increased từ 0.05 đến 0.06.
MAP.MC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
2.94%
Biên Hoạt động
1.75%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.56%
12/19
03/20
06/20
09/20
Tổng Doanh thu
6.01B
4.45B
4.64B
4.37B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
243.36M
194.4M
211.65M
244.55M