StocksMapfreMAP.MC

MAP.MC

Mapfre

1.6560 -0.0380 (-2.24%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
1.6545
B
1.6595

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1.6560
Trong Ngày 1.6495 - 1.6925
Trong 52 Tuần 1.5741 - 2.0102
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.75M
Lợi nhuận trong 1 năm-6.20%
Beta-0.0802
Vốn hóa thị trường5.14B
Hệ số P/E6.91
Doanh thu22.9B
EPS0.2441
Cổ tức (Lợi suất)0.1179 (7.12%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/01/202223/03/202206/06/20221.65001.70001.75001.80001.85001.90001.95002.0000
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Multi Line Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Antonio Huertas Mejías
Nhân viên 32,341

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Mapfre increased tính đến 37.16% và có tổng là 7.57B. Thu nhập ròng decreased tính đến 53.83% đến 154.50M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.08 đến N/A.
MAP.MC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
3.03%
Biên Hoạt động
6.17%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.46%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
5.1B
4.72B
5.52B
7.57B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
257.6M
210.9M
334.6M
154.5M