Stocks-MAS-Masco Corp

MAS Masco Corp

72.61 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Masco Corp giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
16.3B
Phạm vi trong ngày
72.02
-
73.97
Phạm vi 52 tuần
46.58
-
76.30
Khối lượng (3 tháng)
1.74M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
18.06
Doanh thu
7.97B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
79.50

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
62
Rất cao
Ngành 
Trung bình 54 
71
Môi trường
59
Xã hội
56
Quản trị

Mọi người cũng đã mua