StocksLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SAMC.PA

MC.PA

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA

696.00 21.31 (3.16%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
695.67
B
697.03

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó696.00
Trong Ngày675.79 - 704.07
Trong 52 Tuần494.45 - 757.22
Khối lượng Trung bình (3 tháng)379.45K
Lợi nhuận trong 1 năm37.20%
Beta-0.0631
Vốn hóa thị trường351.49B
Hệ số P/E37.12
Doanh thu54.92B
EPS18.7972
Cổ tức (Lợi suất)7 (1.01%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.706/08/202119/10/202130/12/2021625.00650.00675.00700.00725.00750.00775.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Apparel Or Footwear
Tổng Giám đốc Điều hành Bernard Arnault
Nhân viên 145,247

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA decreased tính đến 16.80% và có tổng là 44.65B. Thu nhập ròng decreased tính đến 30.90% đến 4.96B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 38.83B và EPS decreased từ N/A đến 9.33.
MC.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
67.23%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.51%
Biên Hoạt động
26.02%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.21%
03/10
06/10
Tổng Doanh thu
4.47B
4.63B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
0