ETF-MCHI-iShares MSCI China ETF

MCHI iShares MSCI China ETF

44.85 1.80 (4.19%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó43.05
Trong Ngày 44.57 - 45.12
Trong 52 Tuần 34.96 - 66.54
Lợi nhuận trong 1 năm-31.44%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC