Stocks-MED.US-Medifast Inc

MED.US Medifast Inc

53.53 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Medifast Inc giá

1.15% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
583.08M
Phạm vi trong ngày
52.81
-
54.57
Phạm vi 52 tuần
51.11
-
115.68
Khối lượng (3 tháng)
256.04K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
4.88
Doanh thu
1.22B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
66
Rất cao
Ngành 
Trung bình 49 
45
Môi trường
57
Xã hội
76
Quản trị

Mọi người cũng đã mua