Stocks-MEL.MC-Melia Hotels International SA

MEL.MC Melia Hotels International SA

5.09 -0.00 (-0.10%)
Đầu tư
2.42% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
1.12B
Phạm vi trong ngày
5.03
-
5.12
Phạm vi 52 tuần
4.05
-
8.22
Khối lượng (3 tháng)
1.17M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
6.32
Doanh thu
1.26B
Thảo luận Hàng đầu
José Franco Sánchez
Recogemos beneficios en $MEL.MC (Melia Hotels International SA) Dịch
José Franco Sánchez
@JFSeguro đã đóng trạng thái bán $MEL.MC
Tây Ban Nha
Acabo de cerrar la operación con una Ganancia del 5.00% Dịch
MEL.MC
Melia Hotels International SA
5.00%
Câu chuyện Giao dịch
José Franco Sánchez
Probamos en corto e intradia contra $MEL.MC (Melia Hotels International SA) Dịch
José Franco Sánchez
@JFSeguro Đã bán $MEL.MC @5.03
Tây Ban Nha
Acabo de abrir una posición utilizando el 1.05% de mi capital. Dịch
MEL.MC
Melia Hotels International SA
5.07
-0.00 (-0.10%)
Giao dịch
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
Báo cáo thu nhập Q3 2022 của $MEL.MC (Melia Hotels International SA) dự kiến sẽ được phát hành
3
T11
BÁO CÁO
Melia Hotels International SA Báo cáo thu nhập Q3 2022 được công bố sau khi thị trường mở cửa
MEL.MC
MEL.MC
Melia Hotels International SA
5.09
-0.00
(-0.10%)
Giao dịch
MEL.MC
Melia Hotels International SA
5.07
-0.00 (-0.10%)
Giao dịch
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
$MEL.MC (Melia Hotels International SA) Q3 2022 earnings report is expected to be released Dịch
MEL.MC
Melia Hotels International SA
5.07
-0.00 (-0.10%)
Giao dịch
MarketUpdates
$MEL.MC (Melia Hotels International SA) Q3 2022 earnings report is expected to be released Dịch

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
57
Cao
Ngành 
Trung bình 57 
74
Môi trường
67
Xã hội
40
Quản trị

Mọi người cũng đã mua