StocksWendelMF.PA

MF.PA

Wendel

73.20 0.15 (0.21%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
73.14
B
73.46