StocksMFE - MediaForEurope NVMFEB.MI

MFEB.MI

MFE - MediaForEurope NV

1.121 0.014 (1.22%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
1.121
B
1.125

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1.121
Trong Ngày1.099 - 1.130
Trong 52 Tuần1.099 - 3.245
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.24M
Lợi nhuận trong 1 năm-46.52%
Beta0.1775
Vốn hóa thị trường2.55B
Hệ số P/E3.3
Doanh thu2.84B
EPS0.3379
Cổ tức (Lợi suất)0.3 (26.76%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Broadcasting
Tổng Giám đốc Điều hành Pier Silvio Berlusconi
Nhân viên 4,906

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của MFE - MediaForEurope NV decreased tính đến 9.87% và có tổng là 2.64B. Thu nhập ròng decreased tính đến 23.80% đến 219.30M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
MFEB.MI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
14.68%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.62%
Biên Hoạt động
14.68%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.95%
06/15
09/15
12/15
03/16
Tổng Doanh thu
883.9M
683.1M
1.05B
786.1M
Lợi nhuận Gộp
83.2M
-64.6M
85.8M
105.4M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
83.2M
-64.6M
85.8M
105.4M
Thu nhập Ròng
62.4M
-48.8M
70.6M
71.1M