StocksMarks & SpencerMKS.L

MKS.L

Marks & Spencer

138.77 -1.40 (-1.00%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
138.77
B
139.23

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó140.17
Trong Ngày 138.43 - 141.82
Trong 52 Tuần 126.24 - 262.66
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.48M
Lợi nhuận trong 1 năm1.05%
Beta-0.0113
Vốn hóa thị trường2.77B
Hệ số P/E9.02
Doanh thu10.89B
EPS0.1566
Cổ tức (Lợi suất)0.187 (13.48%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/02/202204/05/202214/07/2022140.00160.00180.00200.00220.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Department Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Katie Bickerstaffe; Stuart Machin
Nhân viên 66,210

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022: Doanh thu của Marks & Spencer increased tính đến 18.89% và có tổng là 10.89B. Thu nhập ròng increased tính đến 253.58% đến 309.00M. Tài sản ròng increased tính đến 27.47% đến 2.92B và EPS increased từ -0.10 đến 0.15.
MKS.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
5.84%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.31%
Biên Hoạt động
5.43%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.59%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
10.38B
10.18B
9.16B
10.89B
Lợi nhuận Gộp
3.2B
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
474.4M
269M
-94.9M
590.8M
Thu nhập Ròng
37.3M
27.4M
-201.2M
309M