Stocks-MMB.PA-Lagardere SCA

MMB.PA Lagardere SCA

19.90 0 (0%)
Giao dịch

Lagardere SCA giá

0% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
2.82B
Phạm vi trong ngày
19.39
-
20.02
Phạm vi 52 tuần
17.57
-
23.96
Khối lượng (3 tháng)
23.33K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
11.21
Doanh thu
7.66B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
50
Trung bình
Ngành 
Trung bình 51 
61
Môi trường
60
Xã hội
29
Quản trị

Mọi người cũng đã mua