Stocks-MMB.PA-Lagardere SCA

MMB.PA Lagardere SCA

21.04 -0.08 (-0.38%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó21.04
Trong Ngày 20.97 - 21.09
Trong 52 Tuần 13.35 - 25.50
Khối lượng Trung bình (3 tháng)15.34K
Lợi nhuận trong 1 năm-13.11%
Beta-0.026
Vốn hóa thị trường2.97B
Hệ số P/E117.9
Doanh thu6.12B
EPS0.1793
Cổ tức (Lợi suất)0.5 (2.38%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.716/08/202227/10/202210/01/202314.0016.0018.0020.0022.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Discount Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Arnaud Lagardère
Nhân viên 27,359

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Lagardere SCA increased tính đến 15.57% và có tổng là 5.13B. Thu nhập ròng increased tính đến 86.83% đến -88.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ -5.03 đến -0.72.
MMB.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
2.66%
Biên Lợi nhuận Ròng
-1.73%
Biên Hoạt động
2.93%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1.12%
03/12
06/12
09/12
12/12
Tổng Doanh thu
1.58B
1.81B
1.96B
2.02B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
N/A
N/A
N/A