StocksMarcus & MillichapMMI

MMI

Marcus & Millichap

36.99 0.25 (0.68%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
36.81
B
37.08

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó36.99
Trong Ngày 35.82 - 37.16
Trong 52 Tuần 33.13 - 58.23
Khối lượng Trung bình (3 tháng)239.05K
Lợi nhuận trong 1 năm-4.67%
Beta1.151
Vốn hóa thị trường1.46B
Hệ số P/E9.42
Doanh thu1.43B
EPS3.9726
Cổ tức (Lợi suất)0.25 (0.68%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Development
Tổng Giám đốc Điều hành Hessam Nadji
Nhân viên 801

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Marcus & Millichap decreased tính đến 35.48% và có tổng là 319.46M. Thu nhập ròng decreased tính đến 47.13% đến 32.78M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 1.53 đến N/A.
MMI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
32.66%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.87%
Biên Hoạt động
15.22%
Lợi nhuận trên Đầu tư
15.33%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
284.95M
332.38M
495.13M
319.46M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
31.53M
33.92M
62M
32.78M