Stocks-MNDI.L-Mondi

MNDI.L Mondi

1520.72 16.98 (1.13%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1503.74
Trong Ngày 1505.24 - 1521.21
Trong 52 Tuần 1231.39 - 1949.74
Khối lượng Trung bình (3 tháng)878.15K
Lợi nhuận trong 1 năm-16.39%
Beta-0.144
Vốn hóa thị trường7.31B
Hệ số P/E6.78
Doanh thu7.28B
EPS2.2244
Cổ tức (Lợi suất)0.566497 (3.73%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/08/202226/10/202209/01/20231350.001400.001450.001500.001550.001600.001650.001700.001750.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Containers Or Packaging
Tổng Giám đốc Điều hành Andrew King
Nhân viên 26,500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Mondi increased tính đến 12.06% và có tổng là 6.64B. Thu nhập ròng increased tính đến 24.14% đến 664.34M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 1.07 đến N/A.
MNDI.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
23.07%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.02%
Biên Hoạt động
15.46%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.92%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
6.62B
6.38B
5.92B
6.64B
Lợi nhuận Gộp
1.71B
1.55B
1.34B
1.51B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.41B
1.23B
796.52M
N/A
Thu nhập Ròng
766.21M
742.22M
535.16M
664.34M