StocksMonclerMONC.MI

MONC.MI

Moncler

41.05 1.39 (3.50%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
41.05
B
41.15

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó39.66
Trong Ngày 40.02 - 41.34
Trong 52 Tuần 35.50 - 70.08
Khối lượng Trung bình (3 tháng)766.61K
Lợi nhuận trong 1 năm-27.54%
Beta0.2675
Vốn hóa thị trường10.68B
Hệ số P/E27.03
Doanh thu2.05B
EPS1.4656
Cổ tức (Lợi suất)0.6 (1.46%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.725/01/202205/04/202217/06/202240.0045.0050.0055.0060.0065.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Apparel Or Footwear
Tổng Giám đốc Điều hành Remo Ruffini
Nhân viên 5,290

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Moncler increased tính đến 42.05% và có tổng là 2.05B. Thu nhập ròng increased tính đến 36.96% đến 411.37M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 1.19 đến N/A.
MONC.MI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
67.16%
Biên Lợi nhuận Ròng
21.29%
Biên Hoạt động
28.31%
Lợi nhuận trên Đầu tư
19.82%
03/15
06/15
09/15
12/15
Tổng Doanh thu
201.02M
94.77M
265.71M
318.9M
Lợi nhuận Gộp
148.3M
66.71M
191.2M
248.7M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
57.3M
-3.54M
91.78M
116.4M
Thu nhập Ròng
39.72M
-5.58M
58.51M
75.3M