Stocks-MONY.L-Moneysupermarket.com Group PLC

MONY.L Moneysupermarket.com Group PLC

243.63 0 (0%)
Giao dịch

Moneysupermarket.com Group PLC giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
1.31B
Phạm vi trong ngày
240.24
-
245.63
Phạm vi 52 tuần
212.48
-
285.17
Khối lượng (3 tháng)
648.41K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
17.25
Doanh thu
408.2M
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

19
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
60
Cao
Ngành 
Trung bình 49 
63
Môi trường
61
Xã hội
58
Quản trị