Stocks-MPC-Marathon Petroleum Corporation

MPC Marathon Petroleum Corporation

108.85 -0.15 (-0.14%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó108.85
Trong Ngày 108.11 - 111.29
Trong 52 Tuần 59.90 - 127.35
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.01M
Lợi nhuận trong 1 năm71.73%
Beta1.418
Vốn hóa thị trường51.01B
Hệ số P/E4.78
Doanh thu172.99B
EPS22.7768
Cổ tức (Lợi suất)2.49 (2.29%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.728/06/202209/09/202218/11/202280.0090.00100.00110.00120.00130.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Oil Refining Or Marketing
Tổng Giám đốc Điều hành Michael J. Hennigan
Nhân viên 17,700

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Marathon Petroleum Corporation increased tính đến 73.13% và có tổng là 119.73B. Thu nhập ròng increased tính đến 122.83% đến 2.55B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ -15.14 đến 15.26.
MPC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
11.56%
Biên Lợi nhuận Ròng
-1.15%
Biên Hoạt động
10.02%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.32%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
35.26B
38.07B
53.86B
45.78B
Lợi nhuận Gộp
2.26B
2.2B
8.84B
6.17B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.61B
1.59B
8.12B
5.46B
Thu nhập Ròng
1.11B
1.17B
6.22B
5.02B