StocksMercury Systems IncMRCY

MRCY

Mercury Systems Inc

40.60 -1.11 (-2.66%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
40.50
B
40.68

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó40.60
Trong Ngày 40.39 - 42.17
Trong 52 Tuần 40.39 - 72.04
Khối lượng Trung bình (3 tháng)386.55K
Lợi nhuận trong 1 năm-14.93%
Beta1.03
Vốn hóa thị trường2.35B
Hệ số P/E204.95
Doanh thu988.2M
EPS0.1981
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202205/07/202213/09/202245.0050.0055.0060.0065.0070.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Aerospace And Defense
Tổng Giám đốc Điều hành Mark Aslett, MBA
Nhân viên 2,386

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2022: Doanh thu của Mercury Systems Inc increased tính đến 6.95% và có tổng là 988.20M. Thu nhập ròng decreased tính đến 81.83% đến 11.28M. Tài sản ròng increased tính đến 3.57% đến 1.54B và EPS decreased từ 1.12 đến 0.20.
MRCY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
33.94%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.81%
Biên Hoạt động
7.20%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.57%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
225.01M
220.38M
253.08M
289.73M
Lợi nhuận Gộp
74.68M
71.22M
83.68M
105.12M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
8.84M
6.08M
19.03M
36.54M
Thu nhập Ròng
-7.14M
-2.64M
4.14M
16.92M