Stocks-MRK-Merck & Co.

MRK Merck & Co.

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Merck & Co. giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
317.89B
Phạm vi trong ngày
124.85
-
126.45
Phạm vi 52 tuần
99.00
-
127.84
Khối lượng (3 tháng)
8.58M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
948.94
Doanh thu
60.29B

Tin tức mới nhất về Merck & Co.

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
135.58

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
59
Cao
Ngành 
Trung bình 45 
69
Môi trường
61
Xã hội
52
Quản trị

Mọi người cũng đã mua