StocksModerna IncMRNA

MRNA

Moderna Inc

164.68 3.35 (2.07%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
164.68
B
165.17

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó161.33
Trong Ngày 160.91 - 165.12
Trong 52 Tuần 115.55 - 496.03
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.6M
Lợi nhuận trong 1 năm-52.54%
Beta0.4639
Vốn hóa thị trường64.24B
Hệ số P/E4.75
Doanh thu22.52B
EPS34.009
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/2022120.00130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Biotechnology
Tổng Giám đốc Điều hành Stéphane Bancel, MBA
Nhân viên 2,700

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Moderna Inc increased tính đến 2,199.12% và có tổng là 18.47B. Thu nhập ròng increased tính đến 1,733.33% đến 12.20B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ -1.96 đến 28.29.
MRNA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
83.40%
Biên Lợi nhuận Ròng
-258.54%
Biên Hoạt động
71.83%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-9.79%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
4.35B
4.97B
7.21B
6.07B
Lợi nhuận Gộp
3.6B
4.25B
6.26B
5.05B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
3.06B
3.56B
5.41B
4.23B
Thu nhập Ròng
2.78B
3.33B
4.87B
3.66B