Stocks-MSLH.L-Marshalls PLC

MSLH.L Marshalls PLC

339.09 -3.00 (-0.88%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó339.09
Trong Ngày 333.50 - 345.68
Trong 52 Tuần 216.08 - 711.86
Khối lượng Trung bình (3 tháng)437.74K
Lợi nhuận trong 1 năm-49.94%
Beta-0.0228
Vốn hóa thị trường856.93M
Hệ số P/E16.92
Doanh thu639.51M
EPS0.2009
Cổ tức (Lợi suất)0.153 (4.51%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202225/10/202206/01/2023250.00300.00350.00400.00450.00500.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Construction Materials
Tổng Giám đốc Điều hành Martyn Coffey
Nhân viên 2,643

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Marshalls PLC increased tính đến 25.52% và có tổng là 589.26M. Thu nhập ròng increased tính đến 2,046.13% đến 54.90M. Tài sản ròng increased tính đến 19.62% đến 344.32M và EPS increased từ 0.01 đến 0.27.
MSLH.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
34.30%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.20%
Biên Hoạt động
12.46%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.86%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
490.99M
541.83M
469.45M
589.26M
Lợi nhuận Gộp
183.34M
188.66M
136.77M
199.49M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
63.15M
72.53M
24.16M
74.82M
Thu nhập Ròng
51.63M
57.91M
2.56M
54.9M